Quadra®
quadra
quadra
quadra
catalán
español
italiano
français
english
deutsch
português

© 2007 aldovier, s.l.

quadra
quadra
quadra

El sistema Quadra® està compost per un mòdul de formigó armat amb fibra de polipropileno i per herrajes d'acer inoxidable d'acoblament i/o de suport. Senzillament, es cargolen les platines metàl·liques a la llosa modular utilitzant els encastes previstos. En segon lloc, es dóna suport sobre els tacs antivibratorios i s'anivella. La superfície antivibratoria pot ampliar-se sumant mòduls amb el mateix sistema. Les eines necessàries són una clau fixa i un nivell. El sistema de suport individual es pot substituir per un material antivibratorio continu, d'aquesta forma es realitzarà un únic sòl flotant, imprescindible en situacions de soroll per impacte en un espai interior.

sistema flexible
muntatge senzill
tipologia de suport
sistema de muntatge
sistema Quadra®
documentació
contactes